Om Bostöd

I Socialstyrelsens termbank definieras boendestöd som bistånd i form av stöd i den dagliga livsföringen, riktat till särskilda målgrupper. Till särskilda målgrupper hör bland annat personer med t.ex funktionsnedsättning, missbruksproblematik och/eller hemlöshet. Boendestödet anpassas till den enskildes behov av och möjligheter till att utveckla ett normalt vardagsliv. Målet är att människor med bl a funktionsnedsättningar skall … Läs mer

Ny klient flyttar in

Idag välkomnar vi ny klient till vårat Stödboende ! Klienten slussas ut från vårat HVB, Kvarnåsen i Norsjö och vi önskar klienten välkommen och lycka till på den nya och sunda stigen med möjligheter till en fantastisk framtid !  

Söderfors Stödboende i bilder

Söderfors i vinterskrud Våren i Söderfors Bilder från en av lägenheterna. Här finns möjlighet och utrymme för klient att sätta sin egen prägel !      Fler bilder kommer !