Möjlighet finns att ta med eget husdjur!

På Söderfors stödboende finns det möjlighet för klienten att ta med sig eget husdjur. Vår arbetsgrupp gör i samråd med föreståndaren, en bedömning, om det är lämpligt att klienten har med hund eller annat husdjur. Vi identifierar tänkbara risker gällande medhavande av djur och tar fram rutiner för att förebygga dessa risker och dokumenterar dessa i samband med placering.