Medarbetare

Våra medarbetare och omsorgspersonal 

Vår erfarna omsorgspersonal har både praktisk kunnande och ett stort engagemang. De brinner för att hjälpa människor vilket är en förutsättning för att lyckas i våra uppdrag. Det känslomässiga stödet är minst lika viktigt som det praktiska.

Omsorgspersonalen finns att tillgå för att stötta och hjälpa våra klienter i vardagen, utifrån det specifika uppdrag som uppdragsgivaren beställt. Vi kan självklart alltid nås via vår jourtelefon, om akuta situationer skulle uppstå kväll/natt. Vår jour är bemannad dygnet runt.

Vår fastighetsskötare finns på plats veckovis och ser till att driften fungerar.