Lediga platser finns nu !

Nu har vi lediga platser på vårat stödboende/utslussboende/träningsboende! Vi tar emot både planerat och akut och ni kan alltid nå oss via vår placeringsjour som är bemannad dygnet runt, 020 -211 500. Ni kan också nå vår samordnare, Sussie på telefon 0760-46 00 27 alternativt sussie@kvarnasenhvb.se för mer information.

Vi ordnar alltid allt det praktiska och erbjuder också kostnadsfri hämtning av klient, oavsett var och när!

Välkommen !