Holmsund stödboende & utsluss

Holmsund stödboende & utsluss består av totalt 6 platser fördelade på två plan. Den övre våningen rymmer en stor lägenhet, med plats för 3 personer. Lägenheten består av ett stort kök och vardagsrum samt tre sovrum och stor hall. Här är tanken att klienterna tar hjälp av samt motiverar varandra till att tex växelvis sköta ADL och därigenom träna och att upprätthålla sunda beteenden och fullgod självständighet.

Den nedre våningen består av 3 st lägenheter för enskilt boende. Lägenheterna består av kök och sovrum/allrum i varierande storlek.

På Holmsund finns stora gräsytor för samverkan och gemenskap samt en verkstad med bl.a billyft och diverse verktyg.

Läs mer om Holmsund

Boendestödet

Verksamheten riktas till vuxna, från 21 år och uppåt. Vi tar emot enskilda individer, par och familjer med psykosocial problematik eller som av annan anledning är i behov av boende med stöd. Här får klienter under trygga former träna och förbereda sig inför ett självständigt och eget boende. Vi arbetar utifrån ett salutogent förhållningssätt. Vi lägger stor vikt vid KASAM-  begriplighet – hanterbarhet och meningsfullhet. Att arbeta utifrån ett salutogent förhållningssätt och perspektiv är positivt för klienterna då man stärker varje individ och får dem att må bra. Klienten tränas i ADL och genom aktiviteter tränas klienten också i socialt samspel. Holmsund har anställd omsorgspersonal som finns tillgänglig dagtid, men även kväll och helg vid behov. Insatserna individanpassas utifrån varje klients behov och förutsättningar. För klienter i utsluss från någon av våra HVB-hem erbjuder vi självklart eftervård med återvändandedagar till respektive HVB-hem. Eftervården sker i grupp 1-2 dagar/vecka med förändringscoach samt eftervårdssamtal med alkohol- och drogterapeut 1 gång/vecka.

Vi kan bistå med delning av medicin, i de fall klient har svårt att hantera detta själv, inom ram för regelverk.

Lägenheterna

Omsorgspersonal

Vår omsorgspersonal finns alltid att tillgå under dagtid samt vid behov även kväll och helg. Vi har beredskap vilket innebär att klient, vid akuta situationer, på kvällar och nätter alltid kan nå personal via vår jourtelefon.

Vi erbjuder daglig sysselsättning i form av arbetsträning, praktik, studier och sociala aktiviteter. För de som är motiverade erbjuds  Estuna Lärlingsutbildning.

Läs mer om Estuna Lärlingsutbildning

Omsorgspersonalen stöttar klient i kontakten med psykiatri och myndigheter. För de klienter som behöver ytterligare stödinsatser i form av vård såsom te.x utredning, psykolog, samtalsstöd eller liknande, så erbjuds det externt via samarbetspartner.

För män och kvinnor över 18 år med behov av missbruksbehandling utifrån KBT, ADDIS, CRA och MI, erbjuds plats på Kvarnåsen HVB i Norsjö.  Läs mer på: www.kvarnasenhvb.se.

Vi kan också erbjuda missbruksbehandling för vuxna män i åldrarna 21-59 år, i ett unikt koncept på Vildmarken HVB i Fredrika. Här arbetar man utifrån KBT men med inslag av 12-steg samt med ett unikt vildmarksprogram. Läs mer på: www.vmarken.se