Söderfors boendestöd

Söderfors boendestöd är beläget i centrala Söderfors. Söderfors är en tätort i Tierps kommun, Uppsala län. Söderfors ligger vid Dalälven omkring 15 km väster om Tierp.

Stödboendet består av en liten by, vackert belägen nära vatten, med tre röda hus med fyra lägenheter i varje hus. Det är nära till livsmedelsbutiker, restaurang, kommunikationer, bad och fiske. Till Tierp tar det 15 minuter med bil eller buss. I Tierp finns ett stort urval av butiker, apotek, sjukvård, restauranger och servicekontor. Här kan man bl.a besöka Tierp Arena, en utomhusarena för motorsport av världsklass och stora evenemang och uppleva bland annat EM & SM i dragracing.

Längs den norduppländska kusten ligger flera gamla och vackra fiskelägen. Här kan man se solen gå ned från en klippa i Fågelsundet eller smaka på rökt fisk i Fagerviken.

Ca 40 minuter ifrån Söderfors finns Hantverkets Hus, i Lövstabruk. Här finns hantverk, butik och verkstäder för bl a keramik, bildkonst, järnsmide, tennbroderi, silver, smycken, ull och textilier att beskåda och till försäljning.

Söderfors är en gammal bruksort. Ett järnbruk anlades på 1600-talet i syfte att smida ankare åt flottan. Söderfors bruk är ett av många vallonbruk i norra Uppland, men det enda som fortfarande är verksamt i större omfattning. De äldre bruksbyggnaderna är numera byggnadsminnesförklarade. Idag fungerar herrgården, uppförd omkring 1690, som hotell, restaurang och konferensanläggning.

Läs mer om Söderfors

Boendestödet

Verksamheten riktas till vuxna enskilda individer, par och familjer med psykosocial problematik eller som av annan anledning är i behov av boendestöd. Här får klienter under trygga former träna och förbereda sig inför ett självständigt och eget boende. Stödet är individuellt anpassat utifrån varje klients behov och förmåga. Vi arbetar utifrån ett salutogent förhållningssätt vilket innebär att vi förstärker det friska hos individen, inte det sjuka. Vi lägger stor vikt vid KASAM-  begriplighet – hanterbarhet – och meningsfullhet. Att arbeta utifrån ett salutogent förhållningssätt och perspektiv är positivt för vårdtagarna då man stärker varje individ och får dem att må bra. Klienten tränas i ADL och genom aktiviteter tränas klienten också i socialt samspel.

Vi kan bistå med delning av medicin  i de fall klient har svårt att klara av att hantera detta, inom ram för regelverk.

Lägenheterna

Tre av lägenheterna är allergi-lägenheter d.v.s husdjur ej är tillåtna, men i resterande lägenheter är det tillåtet med husdjur, så länge de inte är störande eller argsinta. Vi förutsätter att klient själv ansvarar för djurets skötsel.

Lägenheterna är basutrustade. Här får klienten möjlighet att sätta egen prägel på sin lägenhet. Möjlighet att ta med visst eget bohag finns också.

  

Boendestödjare

Boendestödjare finns alltid att tillgå under dagtid. Vi har även beredskap vilket innebär att klient, vid akuta situationer, på kvällar och nätter alltid kan nå personal via vår jourtelefon.

Vi erbjuder daglig sysselsättning i form av arbetsträning och sociala aktiviteter. För de som är motiverade erbjuds plats på Estuna Lärlingsutbildning.

Läs mer om Estuna Lärlingsutbildning

Boendestödjaren stöttar klient i kontakten med psykiatri och myndigheter. För de klienter som behöver ytterligare stödinsatser i form av vård såsom te.x utredning, psykolog, samtalsstöd eller liknande, så erbjuds det externt via samarbetspartner. För manliga klienter med behov av missbruksbehandling utifrån KBT, ADDIS, CRA och MI, erbjuds plats på Kvarnåsen HVB i Norsjö som också driver Söderfors stödboende. Kvarnåsen HVB riktar sig till män och kvinnor över 18 år med missbruksproblematik och NPF. Läs mer på www.kvarnasenhvb.se 

För klienter som inte har förmåga eller möjlighet att laga sin egen mat har vi ett samarbete med den lokala restaurangen som erbjuder lunch och middag. Klient kan besöka restaurangen alternativt få maten levererad till boendet. Frukostpaket kan levereras veckovis vid behov och önskemål.